uslugi advokata zhiznennaya neobxodimost www ural org 300x179Фабула судового акту: Білоцерківська міська організація Профспілки працівників культури звернулась до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним та скасувати рішення № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква».

Суть рішення міської ради полягала у спробі змінити керівництво музичної школи шляхом її ліквідації та створення на її базі нової з оновленим складом керівників. Білоцерківська міська організація працівників культури звернулась до Адвокатського Бюро «Олександра Травянка» захищати їхні інтереси в апеляційному суді. 29 травня 2019 року Шостий Апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу Білоцерківської міської організації працівників культури, інтереси якої захищало, в тому числі і Адвокатське Бюро «Олександра Травянка» задовольнив повністю. Рішення Білоцерківської міської ради про ліквідацію музичної школи №3 скасовано. З Білоцерківської міської ради на користь Профспілки стягнуто всі судові витрати: судовий збір та витрати, які вони понесли по оплаті праці адвокатів. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції: 1. Порушення Регламенту Білоцерківської міської ради, щодо включення питання до порядку денного сесії міської ради; 2. Профільна депутатська комісія винесла рішення яким не рекомендувала розглядати дане питання на сесії міської ради; 3.Відсутнє погодження Міністерства культури про ліквідацію дитячого музикального закладу. Рішення набрало законної сили з моменту його прийняття – з 29.05.2019 року.

Працюємо для Вас!!!

 

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

Справа № 810/4996/18
Суддя (судді) першої інстанції: Лапій С.М.

 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

29 травня 2019 року м. Київ
Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі:
головуючого-судді: Кучми А.Ю.
суддів: Аліменка В.О., Бєлової Л.В.,
за участю секретаря: Чуб Н.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду апеляційну скаргу Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури на рішення Київського окружного адміністративного суду від 24.01.2019 (м. Київ, дата складання повного тексту - 04.02.2019) у справі за адміністративним позовом Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури до Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, Білоцерківської міської ради Київської області, треті особи: Міністерство культури України, Відділ культури і туризму Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області про визнання протиправним та скасування рішення,-

В С Т А Н О В И Л А:

Білоцерківська міська організація Профспілки працівників культури звернулась до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним та скасувати рішення № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква».
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуване рішення має явні ознаки протиправності, оскільки частиною другою статті 9 Закону України «Про позашкільну освіту» передбачено, що державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на: створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі державних та комунальних закладів позашкільної освіти без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду. Виключення закладів культури з базової мережі можливе лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. В той час, як відповідачем при прийнятті оскаржуваного рішення не було погоджено з Міністерством культури України виключення КП Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 з базової мережі закладів культури.
Згідно з відзивом на позовну заяву рішення № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква» прийнято з дотриманням норм права та вимог чинного законодавства.
Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 24.01.2019 у задоволенні вищевказаного адміністративного позову відмовлено.
Не погоджуючись з судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове, яким адміністративний позов задовольнити.
Апеляційну скаргу мотивовано тим, що рішення суду прийнято з неправильним застосуванням норм матеріального права, а саме частини третьої ст. 19, частини третьої ст. 22 Закону України «Про культуру» щодо порядку ліквідації закладу позашкільної освіти. Перед прийняття оскаржуваного рішення Ради, питання доцільності ліквідації закладу не обговорювалось з громадськістю.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення суду - скасуванню.
Згідно з ст. 317 КАС України, за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції скасовує її та ухвалює нове рішення, якщо визнає, що судом першої інстанції порушено норми матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
З матеріалів справи вбачається, що розглянувши подання відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради № 285 від 25.06.2018, з метою оптимізації мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури, економічної ефективності функціонування мистецького закладу міста, забезпечення інтересів територіальної громади міста та розширення напрямів мистецької освіти Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради прийнято рішення № 321 від 12.07.2018 «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква».
За результатами розгляду рішення № 321 від 12.07.2018, Білоцерківською міською радою Київської області прийнято рішення № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква», яким вирішено:
1. Створити комунальний заклад Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3.
2. Затвердити Статут комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 згідно з додатком 1.
3. Доручити директору комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 після призначення в установленому законом порядку здійснити організаційно-правові заходи з державної реєстрації закладу та Статуту.
4. Припинити юридичну особу - комунальний заклад Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична шкода № 3 (код за ЄДРПОУ 02227088, юридична адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Левандовського, будинок 47/1) шляхом ліквідації.
5. Утворити ліквідаційну комісію з припинення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична шкода № 3 (далі - ліквідаційна комісія) (додаток 2) та визначити місцезнаходження комісії за адресою: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 36.
6. Ліквідаційній комісії провести процедуру ліквідації комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа №3 відповідно до чинного законодавства України.
7. Ліквідаційній комісії повідомити в установленому чинним законодавством України порядку та строки працівників комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3 (код за ЄДРПОУ 02227088, юридична адреса: місто Біла Церква, вул. Левандовського, будинок 47/1) про припинення юридичної особи шляхом ліквідації. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників зазначеного комунального закладу в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.
8. Ліквідаційній комісії в триденний термін повідомити державного реєстратора про прийняття рішення щодо ліквідації комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3.
9. Ліквідаційній комісії в десятиденний термін повідомити державну службу зайнятості про прийняття рішення щодо ліквідації комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа №3, зазначивши строки вивільнення працівників, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення - направити списки фактично вивільнених працівників, зазначаючи в них інвалідів.
10. Встановити строк для заяв кредиторами своїх вимог - два місяці з дня оприлюднення на офіційному сайті Білоцерківської міської ради повідомлення про припинення діяльності шляхом ліквідації - у встановленому законом порядку.
11. Ліквідаційній комісії подати на затвердження міській раді проміжний та кінцевий ліквідаційний баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3.
12. Ліквідаційній комісії передати документи, що підлягають обов`язковому зберіганню, до архівної установи.
13. Зазначити голову ліквідаційної комісії уповноваженою особою, яка зобов`язана подати до державного реєстратора заяву про припинення юридичної особи - комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3.
14. Ліквідаційній комісії закінчити ліквідацію комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3 та надати державному реєстратору документи для припинення юридичної особи в терміни, визначені чинним законодавством України.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров`я, материнства та дитинства.
Не погоджуючись з рішенням № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква», позивач звернувся до суду з даним позовом.
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач - Білоцерківська міськрада як засновник Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3 при прийнятті оскаржуваного рішення діяв у межах та спосіб, передбачений чинним законодавством.
Колегія суддів не у повній мірі погоджується з таким висновком суду першої інстанції, з огляду на наступне.
Так, відповідно до частини другої ст. 5 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Згідно з частиною другою ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють засновник (засновники).
У відповідності до частини другої ст. 66 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 районні, міські ради та ради об`єднаних територіальних громад мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх.
Відповідно до частини першої ст. 14 Закону України, № 1841-III від 22.06.2000 «Про позашкільну освіту» рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники).
Так, відповідно до п. 30 Закону України, № 280/97-ВР від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.
Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Відповідно до ст. 32 Закону України, № 280/97-ВР від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: власні (самоврядні) повноваження, зокрема управління закладами освіти, культури.
Згідно з розділом ІІІ Положення про мистецьку школу, затвердженого Наказом Міністерства культури України № 686 від 09.08.2018 Управління мистецькою школою в межах повноважень, визначених законодавством та статутом, здійснюють засновник (засновники).
У відповідності до п. 2 розділу ІІІ Положення про мистецьку школу, затвердженого Наказом Міністерства культури України № 686 від 09.08.2018 права та обов`язки засновника мистецької школи визначаються статтею 25 Закону України «Про освіту», частиною шостою статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», цим Положенням та статутом мистецької школи.
Засновник мистецької школи у разі реорганізації чи ліквідації мистецької школи забезпечує здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій мистецькій школі.
Таким чином, системний аналіз наведених правових норм дає підстави дійти до висновку про те, що рішення про ліквідацію та реорганізацію навчального закладу комунальної форми власності приймає місцева (сільська, селищна, міська) рада, у віданні якої перебуває відповідний навчальний заклад.
Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідач - Білоцерківська міська рада Київської області, як засновник комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3 при прийнятті оскаржуваного рішення була наділена повноваженнями щодо прийняття рішення № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква».
В той же час, відповідно до п. 3 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою КМ України № 996 від 03.11.2010, консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
При цьому, відповідно до п. 12 Порядку в обов`язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються конституційних прав, свобод та обов`язків громадян; стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища; передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері; визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання); стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; визначають порядок надання адміністративних послуг; стосуються правового статусу громадських об`єднань, їх фінансування та діяльності; передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб`єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства; стосуються присвоєння юридичним особам та об`єктам права власності, які за ними закріплені, об`єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій; стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).
Отже, зі змісту наведеної правової норми вбачається, що консультації з громадськістю проводяться в обов`язковому порядку, зокрема, з приводу розроблення та реалізації програм економічного, соціального і культурного розвитку.
Як встановлено судом першої інстанції та підтверджено матеріалами справи, спірне рішення прийнято з метою оптимізації мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури, економічної ефективності функціонування мистецького закладу міста, забезпечення інтересів територіальної громади міста та розширення напрямів мистецької освіти Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради.
Так, згідно з протоколу № 38 постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту туризму, соціального захисту, охорони здоров`я материнства та дитинства від 17.05.2018 на порядку денному ставилось питання щодо розгляду проекту рішення «Про оптимізацію мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури», однак йогог було знято до вивчення. Тобто позитивного рішення з цього питання прийнято не було.
11.06.2019 згідно з протоколом № 39 постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту туризму, соціального захисту, охорони здоров`я материнства та дитинства на порядку денному ставилось питання щодо розгляду проекту рішення «Про оптимізацію мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури», за яким вирішили взяти питання до вивчення.
Отже, як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом апеляційної інстанції на даних засіданнях обгрорювались питання щодо розгляду проекту рішення «Про оптимізацію мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури» щодо припинення двох юридичних осіб - Комунальних закладів Білоцерківської міської ради Білоцерківська дитяча музична школа № 2 та Білоцерківська музична школа № 3 шляхом ліквідації та сворення Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв, в той час як прийнято рішення про схвалення проекту рішення про організаційно-правові заходи щодо створення Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в м. Біла Церква. В подальшому, зокрема на підставі рішення про схвалення проекту рішення про організаційно-правові заходи щодо створення Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в м. Біла Церква прийнято оспорюване рішення «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в м. Біла Церква, яким вирішено створити Білоцерківську школу мистецтв № 3 та припинити Білоцерківську музичну школу № 3.
Виходячи з аналізу даних обставин та зокрема Закону України, № 280/97-ВР від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою КМ України № 996 , від 03.11.2010 відповідачем не проведено обговорення з громадськістю, яке в даному випадку проводиться в обов`язковому порядку, саме з приводу розроблення проеку рішення про організаційно-правові заходи щодо створення Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в м. Біла Церква з ліквідацією лише однієї зі шкіл.
Зокрема, Білоцерківська міська організація Профспілки працівників культури була позбавлена можливості вносити будь-які пропозиції, зауваження щодо розроблення проеку рішення про організаційно-правові заходи щодо створення Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в м. Біла Церква. Та, лише 07.09.2018, тобто після прийняття оскаржуваного рішення від 06.09.2018 була повідомлена про вже прийняте рішення № 2788-56-VII від 06.09.2018, що підтверджується повідомленням № 02-09 від 07.09.2019, надісланого на ім`я Голови Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури Драпой Г.Ф .
Посилання третьої особи - Відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради Київської області, як на підставу спростування того, що рішення не обговорювалось з громадськістю, - на засідання Експертної ради при відділі культури і туризму Білоцерківської міської ради, оформлені протоколами № 4, № 4/1 від 14.06.2018 та 18.06.2018, колегія суддів не бере до уваги оскільки зі змісту протоколів не було покладено в основу обговорення безпосередньо розроблення проеку рішення про організаційно-правові заходи щодо створення Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в м. Біла Церква (а.с. 26-30 т. 3).
Зокрема, факт обізнаності про можливу ліквідацію Білоцерківської дитячої музичної школи № 2, не спростовує того, що позивача було позбавлено права брати участь в обговоренні та прийнятті конкретного рішення про ліквідацію цього закладу та в подальшому прийнято спірне рішення без врахування відповідних пропозицій та зауважень з боку позивача.
Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що на засіданні Експертної ради - 14.06.2018 по обговоренню питання щодо оптимізації мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури комунальної форми власності територіальної громади м. Біла Церква прийнято пропозицію зібрати засідання Експертної ради на 18.06.2018 о 11:30 год. у відділі культури і туризму БМР для висловлення пропозицій. Та, зокрема 18.06.2018 поставлено на голосування: рекомендувати начальнику відділу культури і туризму Ковальській Ю . 1). Під час літніх канікул знайти комфортне сучасне приміщення для переміщення музичної школи № 2 та у разі потреби ініціювати виділення коштів на ремонтні роботи; 2). Створити школу мистецтв № 3, можливо шляхом ліквідації музичної школи № 3.
Тобто, обговорення стосовно остаточного прийняття рішення про ліквідацію на засіданнях Експертої ради не обговорювалось. Не обговорювалось з громадськістю також питання чому музична школа № 3 підлягає саме ліквідації, а не реорганізації, адже згідно з поясненнями відповідачів, наданих у судових засіданнях суду апеляційної інстанції ліквідація Білоцерківської музичної школи була необхідною, оскільки не мала хореографічного, театрального, образотворчого мистецтва, новостворена школа вирішує ці завдання. Однак, в той же час, відповідно до п. 2.4 Статуту Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська музична школа № 3, з метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватись різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративного вжиткового мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю та інші. Зазначене, на думку позивача вказує на відсутність необхідності ліквідації музичної школи та створенні школи мистецтв. Питання реорганізації Музичної школи № 3 без її припинення та звільніння працівниквів взагалі не знайшли свого відображення та обговорення. Однак в ракурсі захисту прав працівників навчального закладу та збереження робочіх місць це питання мало бути докорінно вивчено, а рішення про його відхилення чітко обґрунтовіано.
Тобто, всі ці питання щодо необхідності ліквідації Білоцерківської музичної школи та сворення Білоцерківської школи мистецтв № 3 мали бути обговорені з громадськістю, чого відповідачами зроблено не було.
Так, в силу вимог частини першої та частини третьої ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997, рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов`язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно доЗакону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід`ємною частиною протоколу сесії ради.
Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування України» територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов`язковому розгляду органами місцевого самоврядування.
Однак, в матеріалах справи відсутні відомості про те, що Білоцерківською міською радою, в порядку підготовки оскаржуваного рішення проведено інформаційну-роз`яснювальну роботу серед громадськості щодо розроблення проеку рішення про організаційно-правові заходи щодо створення Комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в м. Біла Церква, за місцем їх проживання як формою їх безпосередньої участі у вирішенні питання щодо ліквідації закладу для врахування їх думки та прийнятих рішень загальних зборів громадян, органами місцевого самоврядування в їх діяльності, що суперечить чинним вимогам законодавства.
Крім того, повідомленням № 02-09 від 07.09.2019, надісланого на ім`я Голови Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури Драпой Г.Ф. позивача повідомлено, що вказаним рішенням передбачається звільнення працівників зазначеного комунального закладу (а.с. 92 т. 3).
Тобто, оскаржуване рішення впливає на таке важливе конституційне право членів профспілки, інтереси яких представляє позивач як право на працю, що є безумовною підставою для врахування думки територіальної громади при прийнятті таких рішень.
Відповідно до частини другої ст. 49 КЗпП України ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом`якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.
В свою чергу, в матеріалах справи відсутні докази звернення Білоцерківської міської ради до районної організації профспілки, профкомітету закладу освіти за три місяці до звільнення працівників в зв`язку з ліквідацією (реорганізацією) закладу освіти та не отримала відповідну інформацію від роботодавця (відділу освіти, дирекції школи), у зв`язку з чим не розглянуто на засіданні президії ради, профкому школи і не прийнято відповідне рішення щодо надання або ненадання згоди на ліквідацію (реорганізацію) закладу освіти, оскільки рада (міськком), профком закладу освіти має право вносити пропозиції органам державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцям про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов`язаних з вивільненням працівників, які є обов`язковими для розгляду.
Аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду від 06.02.2019 у справі № 720/1536/16-а.
Як вбачається з матеріалів справи Виконавчий комітет повідомив профспілку вже після прийняття рішення про ліквідацію музичної школи № 3, чим унеможливив позивача вчиняти заходи щодо запобігання звільнення, а також пропозицій припинення чи відміни заходів.
Посилання апелянта на порушення відповідачем при прийняття спірного рішення частини третьої ст. 15 Закону України, № 2939-VI від 13.01.2011 «Про доступ до публічної інформації», згідно з якою проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, колегія суддів вважає безпідставними оскільки згідно з даними офіційного веб-сайту Білоцерківської міської ради вбачається, що рішення № 321 від 12.07.2018 «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква» опубліково 12.07.2018, тобто більше ніж за 20 днів до його розгляду (06.09.2018).
В той же час, колегія суддів вважає помилковим висновок суду першої інстанції про те, що частина третя ст. 22 Закону України «Про культуру» передбачає погодження з Міністерством культури України виключення закладів культури з базової мережі, а не ліквідації закладу позашкільної освіти, та стосується виключення закладів культури з базової мережі у випадку невідповідності зазначеного закладу соціальним нормативам у сфері обслуговування закладів культури, передбачених Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
Так, відповідно до п. 1 частини першої ст. 1 Закону України № 2778-VI від 14.12.2010 «Про культуру» базова мережа закладів культури - комплекс підприємств, установ, організацій і закладів культури державної та комунальної форми власності, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності культурного простору України, доступності національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури.
Згідно з частиною третьою ст. 19 Закону України № 2778-VI від 14.12.2010 «Про культуру» створення чи припинення, у тому числі ліквідація, закладів культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством. Тобто, дана норма передбачає її застосування у взаємозв`язку з іншими нормами чинного законодавства.
Колегія суддів вважає, що обов`язковою для застосування у даних спірних правовідносинах є частина третя ст. 22 Закону України № 2778-VI від 14.12.2010 «Про культуру», яка є спеціальною в даному випадку та передбачає виключення закладів культури з базової мережі можливе лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Відповідно до п. 13, 14 Порядку формування базової мережі закладів культури» виключення закладів культури з базової мережі здійснюється за погодженням з Мінкультури згідно з переліком закладів культури, поданим місцевою держадміністрацією та затвердженим органом місцевого самоврядування або поданим центральним органом виконавчої влади, із зазначенням причин та обґрунтуванням необхідності такого виключення.
Виключеними з базової мережі можуть бути заклади культури, що не відповідають визначеним статтями 1, 22 і 23 Закону України «Про культуру» вимогам.
Відомості щодо отримання такого погодження на час прийняття оскаржуваного рішення в матеріалах справи відсутні.
Тобто, в супереч частини третьої ст. 22 цього Закону в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач звертався до Міністерства культури України за погодженням виключення з базової мережі закладів культури юридичної особи Білоцерківської музичної школи № 3, у зв`язку з її ліквідацією.
В той же час матеріалах справи наявний лист Міністерства культури України № 5675/27/13-18 від 26.11.2018 згідно з яким Міністерством культури України повідомлено позивача про те, що на даний час питання виключення з базової мережі закладів культури Білоцерківської музичної школи № 3 ним не розглядалось, оскільки Білоцерківською міською радою не подано відповідне клопотання із зазначенням причин та обґрунтуванням необхідності такого виключення.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що відповідач не дотримався встановленого законом порядку припинення діяльності вищевказаного закладу, оскільки ним не дотримано обов`язкової процедури його прийняття, та як наслідок, порушення приписів частини третьої ст. 22 Закону України № 2778-VI від 14.12.2010 «Про культуру».
У зв`язку з викладеним, колегія суддів доходить висновку про задоволення позовних вимог Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури.
Згідно з частиною першою ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.
У відповідності частини сьомої ст. 139 КАС України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
За подання позовної заяви до суду першої інстанції позивачем сплачено судовий збір у розмірі 1762,00 грн, що підтверджується квитанцією від 17.09.2018 (а.с. 2 т. 1), за подання апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції позивачем сплачено судовий збір у розмірі 2643,00 грн, що підтверджується квитанцією про сплату судового збору № 65310 від 28.03.2019. Таким чином загальна сума судових витрат, які підлягають відшкодуванню становить 4 405,00 грн за подання подання позовної заяви та апеляційної скарги.
Також, до суду апеляційної інстанції представниками позивача - Прядко О.Д. та Травянком О.І. подано заяви про стягнення судових витрат у загальній сумі 23 010,00 грн.
На підтвердження понесених витрат за договором про надання правничої допомоги від 03.12.2018 представником Прядко О.Д. надано додаток № 1, рахунки-фактури, акти приймання-передачі наданих послуг, квитанції, розрахунок розміру гонорару адвоката за надання правничої допомоги.
На підтвердження понесених витрат за договором про надання правничих (адвокатських) послуг прибутковий касовий ордер, акт приймання-передачі виконаних робі та послуг, попередній розрахунок.
Тобто, в повній мірі підтверджено понесені витрати за вищевказаними договорами, у зв`язку з чим витрати, пов`язані з розглядом справи - на професійну правничу допомогу підлягають стягненню з відповідачів у розмірі 23 010,00 грн, що підтверджується належними доказами.
За наведених обставин, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню, а апеляційна скарга відповідача - задоволенню.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 251, 308, 310, 315, 317, 321, 322, 325, 328, 329 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури задовольнити.
Рішення Київського окружного адміністративного суду від 24.01.2019 - скасувати та ухвалити нову постанову, якою позовні вимоги Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури до Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, Білоцерківської міської ради Київської області, треті особи: Міністерство культури України, Відділ культури і туризму Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області про визнання протиправним та скасування рішення задовольнити.
Скасувати рішення Білоцерківської міської ради Київської області № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква».
Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області (Код ЄДРПОУ 04055009, місцезнаходження: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, буд. 15) та Білоцерківської міської ради Київської області (Код ЄДРПОУ 26376300, місцезнаходження: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, буд. 15) солідарно на користь Білоцерківської міської організації Профспілки працівників культури (ЄДРПОУ 02657069, місцезнаходження: 09117, Київська область, м. Біла Церква, площа Торгова, буд. 16) судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору - за подачу позовної заяви та апеляційної скарги у загальному розмірі 4 405,00 грн (чотири тисячі чотириста п`ять) та витрати, пов`язані з розглядом справи - на професійну правничу допомогу у розмірі 23 010,00 грн (двадцять три тисячі).
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені ст.ст. 328, 329 КАС України.
Повний текст постанови виготовлено 31.05.2019.

 

Головуючий-суддя:А.Ю. Кучма Судді:В.О. Аліменко Л.В. Бєлова

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!!!