Картинка до ухвали - 1.jpgФабула судового акту: 

Позивач І. звернувся із питанням про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

По даній справі від Юридичного центру «Алекс» адвокат Травянко О.І., представляв інтереси Позивача громадянки І. Позивач є спадкоємцем 2-х квартир розташованих у Святошинському та Оболонському районах міста Києва. Позивач пропустив строк для подачі заяви про вступ у спадщину.

Судовий процес затягнувся на 2,5 роки у зв’язку з неоднаковим застосуванням судами першої та апеляційної інстанції, законодавства при розгляді цивільних справ про спадкування.

Визначено Позивачу І., строк для прийняття спадщини,терміном у два місяці з моменту набрання рішення законної сили.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ун.№ХХХ/ХХХ/ХХ-ц

пр.№Х/ХХХ/ХХХХ/1ХХ

м. Київ ХХ ХХ ХХХХ року

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: ХХХХХХХХ Х.Х.,

секретаря: ХХХХХХ Х.Х.,

за участю: представник позивача Шевченка О.П.,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовними вимогами Фізичної особи – І., до Київської міської ради, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Скляр Оксана Станіславівна про визначення додаткового строку для прийняття спадщини,


ВСТАНОВИВ:

У лютому 2016 р. позивач звернулась до суду з позовом про встановлення факту прийняття спадщини та визнання права власності в порядку спадкування.

В ході розгляду справи позивачем, в інтересах якої діє представник Шевченко О.П., було змінено предмет позову, в якому просить визначити Фізичній особі – І., додатковий строк для подання нею до нотаріальних органів (нотаріуса) заяви про прийняття спадщини, що відкрилася після смерті її чоловіка ХХХХХХХ, строком на два місяця, посилаючись на ті підстави, що.ХХ.ХХ.ХХХХ помер чоловік позивача ХХХХ. Після його смерті відкрилась спадщина. На момент відкриття спадщини Фізична особа – І.,. проживала разом зі своїм покійним чоловіком за адресою: м. Київ, вул. ХХХХХ, ХХ/ХХ, кв. ХХ. В шестимісячний термін позивач не подала заяву до нотаріальних органів, так як після поховання тривалий час важко переживала смерть близької людини. Крім того, як зазначено в позові, позивач працює на режимному секретному об’єкті державного значення та весь час була зайнята виконанням терміново поставленої керівництвом держави, керівництву її установи оборонного завдання, вона по належним від неї обставин тривалий час збирала необхідні документи для звернення до нотаріальних органів. 18.03.2016 позивач звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу стосовно оформлення спадкових прав після смерті чоловіка, але в оформленні та видачі свідоцтва їй було відмовлено у зв’язку з пропуском строку для прийняття спадщини, у зв’язку з чим звернулась до суду з даним позовом.

Представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив їх задовольнити, вважає, що є всі підстави для встановлення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Відповідач у судове засідання не з'явився повторно, про день, час та місце слухання справи повідомлений належним чином, надавши заперечення в яких просив слухати справу у відсутності представника (а.с. 111, 150-151).

Третя особа у судове засідання не з’явилась повторно, про день, час та місце слухання справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила (а.с. 77, 91, 108, 149, 157).

Суд, всебічно з'ясувавши обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх

вимог, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні, вважає встановленими такі факти та відповідні їм правовідносини.

Згідно ч. З ст. 10 та ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставі своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Судом встановлено, що ХХХХ помер ХХ.ХХ.ХХХХ, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії І-БК №ХХХХХ, видане Відділом реєстрації смерті у м. Києві (а.с. 125).

Фізична особа – І., являється дружиною померлого ХХХХХХ що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу серії ІІІ-БК №ХХХХХ (а.с. 132).

Як вбачається з матеріалів справи позивач постійно проживала з померлим за адресою: м. Київ, вул. ХХХХХХХ, ХХ/ХХ, кв. ХХ (а.с. 138, 139, 142, 143).

Після смерті ХХХХХ залишилось спадкове майно, що складається з квартири №ХХ в будинку №ХХ/ХХ по просп. ХХХХХХ в м. Києві та !4 частини квартири №ХХ в будинку №ХХ по вул. ХХХХХХХ у м. Києві (а.с. 126, 127).

Судом також встановлено, що Фізчна особа – І.,зверталась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Скляр О.С. із заявою про видачу їй свідоцтва про право на спадщину за законом після померлого ХХХХХХХ, що підтверджується витребуваною судом належним чином завіреної копії спадкової справи, відкритої після смерті ХХХХХХ(а.с. 95-103).

ХХ.ХХ.ХХХХ постановою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Скляр О.С., Фізичній особі - І., було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на квартиру №ХХ в будинку №ХХ/ХХ по просп. ХХХХХХХ в м. Києві та V* частину квартири №ХХ в будинку №ХХ по вул. ХХХХХХХу м. Києві (а.с. 144).

Відповідно до ст. 1217 ЦК України спадкування здійснюється за заповітом або законом.

Час відкриття спадщини, згідно до ч. 2 ст. 1220 ЦК України, є день смерті особи.

Відповідно до положень ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється с і рок у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до ст. 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважних причин, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання заяви.

Відповідно до п. 24 Постанови Пленум Верховного Суду України № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008 вирішуючи питання про визначення додаткового строку, суд досліджує поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкодавця на вчинення цих дій.

Суд не може брати до уваги заперечення відповідача, оскільки наданні суду заперечення не стосуються суті даного позову.

За таких обставин, оцінивши зібрані по справі докази, виходячи зі свого внутрішнього 1 переконання, суд вважає позов таким, що підлягає до задоволення, оскільки позивачем строк прийняття спадщини пропущено з поважних причин, а тому суд встановлює додатковий строк для прийняття спадщини в два місяці з дня набуття рішенням законної сили.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1217, 1220, 1222, 1270, 1272 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 30, 57-61, 88, 179, 209, 212-215, 218, 223, 360-7 ЦПК України,-

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Фізичної особи – І., до Київської міської ради, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Скляр Оксана Станіславівна про визначення додаткового строку для прийняття спадщини задовольнити.

Визначити Фізичній особі – І, ХХ.ХХ. ХХХХ року народження, строк для прийняття спадщини після смерті її чоловікаХХХХХХ, який помер ХХ.ХХ.ХХХХ, терміном у два місяці з моменту набрання рішення законної сили.

Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через районний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення, а особами, які не були присутні в судовому засіданні протягом десяти днів з дня отримання рішення суду.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної
скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення,

якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя ХХХХХХ

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!!!