index img

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ

16 червня 2016 року 11:08 справа XXXXX

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді XXXXX за участю секретаря XXXXXX., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “XXXXX”

до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю “XXXXXX” (далі по тексту – позивач, ТОВ “XXXXX”) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративними позовом до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі по тексту – відповідач), в якому просить: 1) визнати дії дозвільного органу Київської міської державної адміністрації та Департаменту містобудування та архітектури пов’язані з розглядом та фактичною відмовою позивачу, щодо надання містобудівних умов та обмежень реконструкції з дворовою прибудовою та підземним механізованим багаторівневим паркінгом адміністративного будинку Київської міської ради профспілок по вул. Хрещатик, 16 у м. Києві протизаконними; 2) зобов’язати дозвільний орган Київської міської державної адміністрації департаменту містобудування та архітектури видати позивачу містобудівні умови та обмеження для здійснення реконструкції з дворовою прибудовою та підземним механізованим багаторівневим паркінгом адміністративного будинку Київської міської ради профспілок по вул. Хрещатик, 16 у м. Києві.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 лютого 2015 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2015 року у задоволенні позову відмовлено.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19 листопада 2015 року XXXXXXX постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 лютого 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2015 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Автоматизованою системою документообігу Окружного адміністративного суду міста Києва адміністративну справу передано на розгляд судді XXXXXXX.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 02 грудня 2015 року адміністративну справу №XXXXXX прийнято до провадження та призначено до судового розгляду.

В судовому засіданні 15 лютого 2016 року представник позивача позовні вимоги підтримав, представники відповідача до суду не прибув.

Відповідно до частини шостої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи неприбуття представника відповідача та беручи до уваги відсутність потреби заслухати свідка чи експерта, в судовому засіданні 15 лютого 2016 року суд ухвалив перейти до розгляду справи в письмовому провадженні.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

Матеріали справи підтверджують, що ТОВ “XXXXX” звернулось до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявами від 08 червня 2012 року та від 18 квітня 2013 року, у яких просило видати містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для реконструкції адміністративного будинку Київської міської ради профспілок з влаштуванням підземного багаторівневого механізованого паркінгу.

До вказаних заяв позивач додав наступні документи: нотаріальну копію договору оренди земельної ділянки; нотаріальну копію свідоцтва на право власності на нежитловий будинок; копію інвестиційного договору; ситуаційний план-схему розташування об’єкту реконструкції; викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000; черговий кадастровий план; фото фіксацію земельної ділянки; містобудівний розрахунок з ТЕП; відомості про державну реєстрацію; кадастрову довідку з містобудівного кадастру; містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

За результатами розгляду вказаних заяв та доданих до них документів Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листами від 22 червня 2012 року та від 13 травня 2013 року повідомлено про необхідність доопрацювання містобудівного розрахунку в частині об’ємно-просторових та архітектурно-планувальних рішень, а саме - композиційної ув’язки запланованого об’єкту з існуючою суміжною забудовою та комплексного вирішення забудови та благоустрою кварталу, та зазначено, що Київмістобудування повернеться до розгляду порушеного питання, у встановленому порядку, після надання відповідних документів та доопрацьованих матеріалів, оформлених належним чином.

02 лютого 2015 року ТОВ “XXXXXX” повторно звернулось із заявою №XXXXXX про отримання містобудівних умов та обмежень, однак листом від 12 лютого 2015 року №XXXXXX йому повторно повідомлено необхідність виконання в повній мірі вимог та рекомендацій, викладених в попередніх листах.

Позивач вважає дії відповідача щодо невидачі містобудівних умов та обмежень згідно заяв та поданих документів протиправними, оскільки ТОВ “XXXXX” виконало всі умови, необхідні для видачі містобудівних умов та обмежень, а саме: розробило містобудівний розрахунок; розробило, погодило та затвердило згідно законодавства історико-містобудівне обґрунтування, в якому враховано всі вимоги та обмеження, а також наукова концепція врахування пам’яток, об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, як формуючих чинників при проектуванні будівель та споруд, щодо здійснення реконструкції з дворовою прибудовою та підземним паркінгом, композиційно ув’язано запланований дворовий об’єкт з існуючою суміжною забудовою та загалом з благоустроєм кварталу.

Відповідач проти позову заперечив та зазначив про відповідність своїх дій вимогам чинного законодавства.

Окружний адміністративний суд міста Києва погоджується з позовними вимогами ТОВ “XXXXXXX” та вважає їх необґрунтованими, виходячи з наступних мотивів.

Відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку: отримання замовником або проектувальником вихідних даних; розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи; затвердження проектної документації; виконання підготовчих та будівельних робіт; прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; реєстрація права власності на об’єкт містобудування.

Частиною першою статті 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” зокрема встановлено, що основними складовими вихідних даних є містобудівні умови та обмеження.

Згідно частин третьої-п’ятої статті 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.

Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Розгляд заяви і надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх наданні здійснюються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви.

Рішення про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Процедуру надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст визначає Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 року №109 (далі по тексту – Порядок).

Згідно пункту 2.1 Порядку містобудівні умови та обмеження є основною складовою вихідних даних.

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом семи робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви разом із документами, передбаченими пунктом 2.2 цього розділу, у порядку, встановленому Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Пунктом 2.2 Порядку передбачено, що для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовником додаються: засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою; ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі); викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000; кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності); черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру); фотофіксація земельної ділянки (з оточенням); містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

У відповідності до пункту 2.4 Порядку підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Відмова у видачі містобудівних умов та обмежень або внесення змін до них з відповідним обґрунтуванням надається уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, визначений пунктом 2.1 цього розділу.

Виходячи з наведених норм містобудівного законодавства вбачається, що відповідач протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви має прийняти рішення про надання містобудівних умов та обмежень або про відмову у їх наданні.

При цьому, підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні; будь-яких інших підстав чинним законодавством не передбачено.

Суд звертає увагу на те, що зі змісту листів-відповідей Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вбачається, що вони не є рішенням спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури про надання містобудівних умов та обмежень або про відмову у їх наданні.

Так, судом встановлено, що з метою отримання містобудівних умов та обмежень позивачем подано до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідні заяви та зазначений вище перелік доданих до неї документів.

Суд не приймає до уваги посилання відповідача на не доопрацювання ТОВ “XXXXX” містобудівного розрахунку в частині об’ємно-просторових та архітектурно-планувальних рішень, оскільки при поданні заяви від 18 квітня 2013 року, позивачем надано містобудівний розрахунок, а також розроблено та затверджено історико-містобудівне обґрунтування.

Крім того, суд звертає увагу на порушення відповідачем строків розгляду заяви позивача, встановленого Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, оскільки відповідь на заяву від 18 квітня 2013 року надана лише 13 травня 2013 року.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про протиправність дій відповідача в частині неналежного розгляду заяв позивача про надання містобудівних умов та обмежень.

Разом з тим, судом встановлено, що рішення про надання містобудівних умов та обмежень або про відмову у їх наданні відповідачем не приймалось, а тому позовні вимоги в частині визнання протиправними дій відповідача пов’язані з фактичною відмовою позивачу, щодо надання містобудівних умов та обмежень є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Суд також звертає увагу на те, що відповідачем не наведено обставин, які б могли стати підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень, а саме не надано доказів невідповідності намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні, відповідно суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для відмови позивачу в отриманні містобудівних умов та обмежень.

Враховуючи відсутність правових підстав для відмови позивачу в отриманні містобудівних умов та обмежень, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині зобов’язання видати позивачу містобудівні умови та обмеження для здійснення реконструкції з дворовою прибудовою та підземним механізованим багаторівневим паркінгом адміністративного будинку Київської міської ради профспілок по вул. Хрещатик, 16 у м. Києві є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

При цьому суд зазначає, що втручання у даному випадку у дискреційні повноваження відповідача, як суб’єкта владних повноважень, є виправданим, оскільки відсутній інший дієвий спосіб захисту порушеного права, та враховує, що у межах спірних правовідносин відповідачем не доведено існування підстав для відмови позивачу в отриманні містобудівних умов та обмежень.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідачем не доведено правомірність та обґрунтованість підстав для не прийняття рішення за результатами розгляду заяв позивача, з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, однак виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов ТОВ “Європолекс” підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 69, 70, 71, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю “XXXXXX” задовольнити частково.

2. Визнати дії Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо неналежного розгляду заяв позивача щодо надання містобудівних умов та обмежень протиправними.

3. Зобов’язати Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видати Товариству з обмеженою відповідальністю “XXXXX” містобудівні умови та обмеження для здійснення реконструкції з дворовою прибудовою та підземним механізованим багаторівневим паркінгом адміністративного будинку Київської міської ради профспілок по вул. Хрещатик, 16 у м. Києві.

4. В іншій частині адміністративного позову відмовити.

5. Присудити з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “XXXX” понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 36,54 грн. (тридцять шість гривень п’ятдесят чотири копійки) за рахунок бюджетних асигнувань Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя XXXXX

Суб’єкт господарювання подав позов до Департаменту архітектури та будівництва Київської міської державної адміністрації про визнання дій неправомірними повязаними з невидачою містобудівних умов та обмежень, та зобов’язати Департамент архітектури та містобудування КМДА видати суб’єкту господарювання містобудівні умови та обмеження по проект реконструкції будинку з дворовою прибудовою та підземним багаторівневим механізованим паркіногм.

Окружний адміністративний суд м.Києва в задоволення позову суб’єкту господарюванння відмовив повністю.

Апеляційний адміністративний суд м.Києва суб’єкту господарювання в апеляційній скарзі відмовив повністю та залишив Постанову суду першої інстанції в силі.

Вищий Адміністративний Суд України Постанову суду першої інстанції та Ухвалу Апеляційного адміністративного суду м.Києва скасував повністю та направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Окружний адміністративний суд м.Києва позов суб’єкта господарювання задовольнив частково та визнав дії Департаменту архітектури та містобудування КМДА про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень для здійснення проекту…. Неправомірними. Суд зобов’язав відповідача - департамент архітектури та містобудування Київської міської державної адміністрації видати суб’єкту господарювання містобудівні умови та обмеження для здійснення проекту реконструкції адміністративної будівлі з дворовою прибудовою та підземним механізованим багаторівневим паркінгом. Рішення суду набрало законної сили.

Інтереси позивача - суб’єкта господарювання в усіх судових інстанціях представляв адвокат О.І.Травянко. Законні права та інтереси позивача поновленні повністю.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!!!