Апеляція пов'язана із скасуванням права власності на нерухоме майно

Апеляція пов'язана із скасуванням права власності на нерухоме майно

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № ХХХ/ХХХХ/ХХ-а Головуючий у першій інстанції: ХХХХХХ

Доповідач: ХХХХХХ


УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


13 травня 2014 року м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:
головуючого судді: ХХХХХХХХ

суддів: ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві, без фіксування технічними засобами, в порядку ст. 41 КАС України, апеляційну скаргу Акціонера акціонерного товариства "Е" "Координаційний центр Київського міського об'єднання організацій Б" громадянина М на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від "20" вересня 2013 року у справі за адміністративним позовом акціонера Акціонерного Товариства "Е" "Координаційний центр Київського міського об'єднання організацій Б" М до Головного Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві , відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 3-ті особи громадянин С, громадянка С про зобов'язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИЛА:

У березні 2013 року позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві , відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у якому просив:

  • скасувати державну реєстрацію права власності нерухомого майна за громадянкою К на квартиру за Адресою 1 у м. Києві від 24 лютого 2009 року за №ХХХХХ, реєстратор К;
  • зобов'язати Комунальне підприємство Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно – квартиру за Адресою 1 у м. Києві за Координаційним центром Київського міського об'єднання організацій багатодітних (ідентифікаційний код ХХХХХХХХ).

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від "20" вересня 2013 року в задоволені позову було відмовлено.

Не погоджуючись із прийнятими судовими рішеннями, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду від 20.09.2013 року та прийняте нове рішення, яким задовольнити позов. Свої вимоги обґрунтовує тим, що судом першої інстанції було порушено норми матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу Акціонера акціонерного товариства "Е" "Координаційний центр Київського міського об'єднання організацій Б" М - залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від "20" вересня 2013 року - залишити без змін, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин у адміністративній справі, підтверджених такими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Згідно ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Як було встановлено судом першої інстанції, 15 лютого 2013 року голові правління АТ "Е" стало відомо, що АТ "Е" ліквідовано.

Згідно протоколу зборів засновників АТ "Е" від 15 липня 2013 року майно, що залишилось після ліквідації АТ "Е", в тому числі і квартиру за Адресою 1 у м. Києві передано Координаційному центру Київського міського об'єднання організації Б.

Розділом III Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що в період ліквідаційної процедури вся повнота повноважень щодо збереження майна боржника, управління та розпорядження ним передаються ліквідаційній комісії. Лише представники ліквідаційної комісії мають право представляти інтереси банкрута у відносинах із третіми особами та в суді. Просив відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Як вбачається із матеріалів справи 25 березня 2013 року позивач звертався до Окружного адміністративного суду міста Києва з заявленими позовними вимогами до відповідачів.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 березня 2013 року було відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду.

Під час судового розгляду стало відомо, що АТ "Е" ліквідовано, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. В зв'язку з чим ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 червня 2013 року закрито провадження у справі.

Проте, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 08 серпня 2013 року скасована ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 червня 2013 року, а справа направлена до суду першої інстанції для продовження розгляду.

При розгляді справи іншим складом суду, відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд виходив з такого.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до частини 1 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Тож для того, щоб особі був наданий судовий захист, суд має встановити, що особа дійсно має право, про захист якого вона просить, і це право порушено відповідачем.

Так, зі змісту, як первісної позовної заяви, так і уточненої позовної заяви, вбачається, що протиправність дій відповідачів полягає у здійсненні реєстраційної дії права власності громадянкою К на квартиру, яка, на думку позивача як акціонера АТ "Е", належить АТ "Е".

В матеріалах справи міститься Статут Акціонерного товариства "Е", затверджений рішенням Установчих зборів АТ "Е" 10 лютого 1993 року.

Засновниками товариства, відповідно до п. 1.4 Статуту є: юридичні особи: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Х"; Акціонерний банк "І"; Страхове товариство "С"; мале багатопрофільне підприємство "А"; Київське міське об'єднання організацій Б; - громадяни України: - громадянин А, громадянин В, громадянин Г, громадянин П,громадянки С.

Прізвище фізичної особи, громадянина України М як засновника АТ "Е" у пункті 1.4 Статуту відсутнє.

Згідно пункту 1.6 Статуту товариство є юридичною особою.

Вищим органом Товариства є Загальні Збори (п. 8.1 Статуту).

У період між Зборами керівництво та контроль за діяльністю виконавчого органу здійснює Рада Товариства, яка має всі права Зборів Товариства, крім вказаних у п. 8.2 пп. б, д, ї (п. 8.9 Статуту).

Раду Товариства очолює Президент та Віце-Президент (п. 8.10 Статуту).

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, яке формує та очолює Генеральний директор (п. 8.11 Статуту).

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять до виключної компетенції Зборів та Ради Товариства (п. 8.12 Статуту).

Позивачем, фізичною особою М не надано до матеріалів справи доказів делегування йому будь-яких повноважень, визначених Статутом АТ "Е", діяти від імені юридичної особи АТ "Е".

Права та обов'язки юридичної особи АТ "Е" і права та обов'язки акціонера фізичної особи М - не є тотожними.

З Статуту АТ "Е" "Підписи засновників" вбачається, що від імені засновників, а саме від Київського міського об'єднання організацій Б підписав Статут АТ "Е" голова об'єднання М.

Проте, Координаційний центр Київського міського об'єднання організацій Б, відповідно до свого Статуту, затвердженого рішенням конференції повноважних представників організацій багатодітних м. Києва 10 липня 1995 року (протокол №2), є самостійною юридичною особою.

Відповідно до п. 4.9, п. 4.10 цього Статуту керує Координаційним центром координатор (на перехідний етап голова КРКМООБ). Подальші зміни в керівництві Координаційним центром визначаються регламентом КЦ.

Координатор Координаційного центру - голова КР КМООБ, розпоряджається коштами Координаційного центру КМООБ в межах затверджених кошторисів. Додаткові повноваження координатора, як голови КМООБ, визначаються п. 4.14 Статуту КМООБ.

Слід звернути увагу, що у наявному у матеріалах справи Статуті КЦ КМООБ відсутній п.4.14.

Таким чином, саме юридична особа - Київське міське об'єднання організацій Б була одним із засновників іншої юридичної особи - Акціонерного товариства "Е".

Реєстраційні дії, вчинені відповідачем-1 24 лютого 2009 року за №ХХХХХ, як зазначає позивач у позовній заяві, порушували, на його думку, інтереси АТ "Е" (юридичної особи).

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що вчиненими реєстраційними діями 24 лютого 2009 року право позивача, акціонера, фізичної особи М, жодним чином не порушене, оскільки фізична особа М не надав будь-яких доказів, які б засвідчували його право щодо володіння, користування чи розпорядження квартирою за Адресою 1 у м. Києві. Аналогічно, відсутні докази, які б засвідчували будь-яке право Київського міського об'єднання організацій Б на квартиру за Адресою 1 у м. Києві. Відтак підстав для скасування рішення відповідача -1, яким вчинено реєстраційну дію 24 лютого 2009 року за №ХХХХХ - судом не встановлено.

Крім того, в пункті 12 Статуту АТ "Е" зазначено, що діяльність Товариства припиняється шляхом його реорганізації або ліквідації.

Товариство ліквідується: а) за рішенням Загальних Зборів Товариства; б/ на підставі рішення суду; в) у разі банкрутства Товариства.

Ліквідація Товариства здійснюється Ліквідаційною комісією, яка призначається Зборами Учасників або судом (п. 12.3 Статуту).

Ухвалою Арбітражного суду м. Києва (наявною у матеріалах справи) від 06 липня 2001 року у справі №ХХ/ХХХ-Х за заявою Київського міського відділення ДІФ України до Акціонерного товариства "Е" про банкрутство, затверджено ліквідаційний баланс Акціонерного товариства "Е" та ліквідовано Акціонерне товариство "Е", як юридичну особу в зв'язку з банкрутством.

Цією ухвалою зобов'язано ліквідаційну комісію надати реєструючому органу затверджений арбітражним судом ліквідаційний баланс, а реєструючий орган - скасувати державну реєстрацію.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Серія ХХ №ХХХХХХ, наявного у матеріалах справи станом на 15 лютого 2013 року, стан юридичної особи Акціонерного товариства "Е" ідентифікаційний код ХХХХХХХХ -припинено.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Згідно зі статтею 91 Цивільного кодексу України цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно зі статтею 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

За наведених вище обставин, суд не бере до уваги протокол №01 зборів засновників Акціонерного товариства "Е" від 15 липня 2013 року, оскільки на час проведення цих зборів Акціонерне товариство "Е" позбулось своїх цивільних прав та обов'язків і здатності ними розпоряджатись.

Не підлягає задоволенню і інша позовна вимога: - зобов'язати Комунальне підприємство Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - квартиру за Адресою 1 у м. Києві за Координаційним центром Київського міського об'єднання організацій Б.

Відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулюються Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Статтею 15 цього Закону встановлений порядок проведення державної реєстрації та їх обтяжень, який, зокрема, передбачає подання до державного реєстратора заяви та відповідного пакету документів.

Перелік документів для здійснення державної реєстрації прав визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Відповідно до частини 3 статті 15 Закону у випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, права стосовно якого підлягають державній реєстрації.

Державній реєстрації підлягають виключно заявлені права та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству і поданим документам.

Відповідно до статті 2 Закону, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно -офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З наведеного слідує, що для здійснення державної реєстрації необхідним є перш за все документ, що підтверджує, зокрема факт виникнення, переходу права власності на квартиру за Адресою 1 у м. Києві до Координаційного центру Київського міського об'єднання організацій Б та подання до державного реєстратора, окрім такого документу, інших, визначених Законом та встановленим Кабінетом Міністрів України Порядком.

Враховуючи вищевикладене, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновки викладені в постанові суду першої інстанції від 20.09.2013 року, та не можуть бути підставою для її скасування.

З огляду на наведене, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції було вірно встановлено фактичні обставини справи, надано належну оцінку дослідженим доказам та прийнято законне та обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права. В зв'язку з цим колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу Акціонера акціонерного товариства "Е" "Координаційний центр Київського міського об'єднання організацій Б" громадянина М - залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від "20" вересня 2013 року - без змін.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

В задоволені апеляційної скарги Акціонера акціонерного товариства "Е" "Координаційний центр Київського міського об'єднання організацій Б" громадянина М — відмовити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від "20" вересня 2013 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили відповідно до вимог ч. 2 ст. 212 КАС України та може бути оскаржена в двадцятиденний термін шляхом подачі касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя Х.Х.ХХХХХХХ

Судді Х.Х.ХХХХХХХХ

Х.Х.ХХХХХХХ